FÖRENINGEN STOCKHOLMS

FORUMS ARKIV


Föreningens arkiv innehåller protokoll i original från direktions- och medlemsmöten från starten 1866 till idag.

I arkivet finns även jubileumsutgåvor som sammanställts av föreningens direktion och medlemmar.

Här finns även protokoll från avdelningar som varit eller är aktiva. Brev och korrespondens mellan medlemmar och direktion respektive styrelser.

Arkivet har vid flera tillfällen ställts till forskares förfogande.

2017 publicerades ”Utbildningens revolutioner. Till studiet av utbildningshistorisk förändring” av Utbildningshistoriska Meddelande hos Uppsala Studies of History and Education författad av Anne Berg, Esbjörn Larsson, Madeleine Michaelsson, Johannes Westberg & Andreas Åkerlund.

I kapitel 4 ”En demokratisk revolution” av Anne berg finns flera hänvisningar till föreningens och andra arbetareföreningars arkiv.


Arkivarier Lars Karlsson och Yvonne Lindroos

Exempel på sammanställningar av föreningens strävanden inför jubileumsfirande.

Stockholms Arbetareförening 1866 - 1941 - Minnesskrift av O Liljequist

Stockholms Arbetareförening 1866 - 1966 - Minnesskrift av A Grevenius, JA Hallberg och JW Moréus

1866 - 1986 Föreningen Stockholms Forum - Minnesskrift av PO Fallde

FÖRESLÄSNINGSANSTALTEN Stockholms Forum 1883 - 1983 - Minnesskrift av PO Fallde