AKTIVITETER

         


2018


Tisdagar jämna veckor. Matlagningskurs 

Kontaktperson:

Lars Karlsson 08-81 44 00       24 Mars

Club Forums Vårfest


Styrelse 2019


Lars Karlsson           

Christer Nibelius     

Lena S Ahlborg         

Göran Ingemarsson     

Lennart Eriksson     

Anita Harling

        

Anita Hedlund

Bent Larsen

Lilian Ljungberg

Kerstin Janhager

CLUB

FORUM


Avdelningen Club Forum bildades av ungdomar i föreningen som organiserade sig för att bättre kunna tillvarata sina intressen och och i form av en avdelning kunna bedriva samlad verksamhet. Drivande krafter var Christer Nibelius, Hans och Anita Harling samt Kerstin Janhager.

Under åren som gått har resor anordnades bland annat till Mallorca, Tyskland, Tallin, Ungern och Finland.


Club Forum har tillgång till föreningslokalerna tisdagar vissa gånger tillsammans med Forums Tio-öresavdelningen.

Några minnesbilder från verksamheten

 

Stiftad 1968

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Kassör

Klubbmästare

Materialförvaltare


Suppleanter