Styrelse


        Ordförande             Lars Karlsson

        Vice ordförande

        Sekreterare              Lena S Ahlborg

        Kassör                     Göran Ingemarsson

        Klubbmästare         Lennart Eriksson

        Materialförvaltare   Anita Harling


        Suppleanter            Bent Larsen

                                        Lilian Ljungberg

                                        Kerstin Janhager


AKTIVITETER

         

Tisdagar jämna veckor. Matlagningskurs 

Kontaktperson:

Lars Karlsson 08-81 44 00   


Club Forum bildades av ungdomar i föreningen som organiserade sig för att bättre kunna tillvarata sina intressen och och i form av en avdelning kunna bedriva samlad verksamhet. Drivande krafter var Christer Nibelius, Hans och Anita Harling samt Kerstin Janhager.

Under åren som gått har resor anordnades bland annat till Mallorca, Tyskland, Tallin, Ungern och Finland.


Club Forum har tillgång till föreningslokalerna tisdagar vissa gånger tillsammans med Forums Tio-öresavdelningen.   

Några minnesbilder från verksamheten

 

Stiftad 1968