FÖRENINGENS FASTIGHETER


Ett eget hus var ett av föreningens allra första och främsta önskemål. I de första stadgarna fanns en paragraf om aktieteckning för byggande av eget hus. Teckning och inbetalning gjorde att under första halvåret 1867 fanns i allt 5 850 kr. Men 57 medlemmar hade vid halvårets slut inte fullgjort betalningen och åtskilliga andra hade bett att återfå sitt kapital på grund av ömmande omständigheter. Tvånget att gå in i husköpsavdelningen upphävdes i september 1867 och avdelningen upplöstes 1874.

Föreningslokalernas hyra höjs så kraftigt 1872 att föreningen måste se sig om efter något annat. Föreningen flyttar 1873 till större lokaler i Valhalla vid Mäster Samuelsgatan. Här finns nu läs- och serveringsrum som hölls öppna från klockan 8:00 på morgonen till klockan 10:00 på kvällen.

År 1873 flyttade föreningen till lokaler i Valhalla på Mäster Samuelsgatan. Här bedrevs verksamheten fram till den 17 september 1882.

Husköpsavdelningen lades ned 1874. Den 18 april 1875 fattades dock beslut om inköp av en tomt som var belägen i hörnet Malmskillnadsgatan och dåvarande Luthernsgatan för 65.000 kronor.

År 1875 anskaffades ett lån av 125.000 kr mot säkerhet i föreningens fasta och lösa tillgångar för att köpa en tomt om 18,463 kv.-fot belägen i vinkeln mellan Malmskillnads- och Lutternsgatorna vilken föreningen erbjudits för 65.000 kr., vilket ansågs mycket billigt. Ritningar gjordes upp och byggkostnaden beräknades sluta på 318.000 kr. Man räknade då med att kunna bygga gemensamt med andra sällskap vilket senare ifrågasattes. Tomtaffären slutade med att tomten styckades och den övre delen började bebyggas hösten 1880. Arbetet bedrevs raskt och huset invigdes  den 28 oktober 1882, men redan den 9 september hölls det första direktionssammanträdet i lokalerna. Mot slutet av 1890-talet var föreningens salar  och andra samlingslokaler upptagna nästa varje afton.

I juli 1904 kom från stadsplaneingenjören ett brev där staden förklarade sig ha behov av delar av tomten för att kunna dra fram Kungsgatan och svar angående villkoren begärdes inom en månad. Förhandlingar som inleddes pågick under två års tid och slutade med att föreningen fick tomten vid Kammakaregatan - Regeringsgatan samt 250,000 kronor kontant. Föreningen fick stanna kvar i sin byggnad till april 1908 och i maj samma år började rivningen. Kungsgatan öppnades för trafik mellan Sveavägen och Stureplan den 24 november 1911.

I april 1908 flyttade föreningen in i en 7-rumsvåning på Regerings-gatan 63 vilket räckte till för verksamheten utom föreläsnings-verksamheten. Hösten 1910 måste för husets ombyggnad föreningen åter flytta och nu till Brunkebergsgatan 9 vid Klara kyrkogård.

Från Brunkebergsgatan gick senare flytten vidare till Rådmansgatan - Teknologgatan. Fastigheten köptes redan 1908 med avsikt att kunna inreda lämpliga föreningslokaler.  Av ekonomiska och andra orsaker  dröjde det nio år innan lokalerna kunde färdigställas och dessa var då betydligt mindre än de på Malmskillnadsgatan. Den 21 oktober 1917 invides lokalerna och man hoppades på en ljusare framtid för föreningen där verksamheten bedrevs fram till 1938. Den 14 oktober 1989 återinvigdes lokalerna efter ombyggnad då bland annat Forumsalen byggdes om till matsal i McDonalds restaurang. Föreningslokalerna finns nu i fastighetens källarvåning.

Den nuvarande fastigheten på Nybrogatan 18 inköptes 1937. Den moderna fastigheten innehöll hyreslägenheter och föreläsningslokaler som för övrigt kallades Forum. Där fanns plats för ca 90 personer och den passade utmärkt till föreningssammanträden och teater. I lokalen fanns även väggmålningen ”Guden Apollon i färd med att skapa ljus och dag, mörker och natt” av Isaac Grünewald. Målningen täcker hela ena väggen.

12 januari 1939 slogs portarna upp i de nya Forumlokalerna på Nybrogatan 18 och festklädda gäster och medlemmar strömmade in till evenemanget som började klockan 19.00. Gäster fanns från broderföreningar i Armbåga, Gävle, Mariefred, Norrköping och Örebro. Föreläsnings-anstaltens styrelse, dags- och veckopress var representerad. Stockholms stad representerades av borgmästare Gunnar Fant och överdirektör Vilhelm Hernlund samt doktor Fredrik Hjelmqvist från stadsbiblioteket. I och med utgången av år 1938 avslutades verksamheten i lokalerna på Teknologgatan.

Idag finns i fastigheten 32 lägenheter och 4 kommersiella lokaler. De kommersiella lokalerna hyres av:

    Pong Nybrogatan Restaurang

    Sushi Express

    25 AH Design

    Footprint   


Bildspelet nedan visar fastigheten och föreningens lokaler förr och nu.