FORUM SQUAREDANCERS
Forum Squaredancers bildades 1996 för att utbilda i squaredance och linedance.
Läs mer på avdelningens hemsida:


http://forumsquare.org/

Styrelse 2017


Ordförande        Gunvor Hersén

V ordförande:     Marita Wretman

Sekreterare         Yvonne Lindroos

Kassör                Berit Nilsson

Arkivarie            Inger Berglund

Ledamot            Solveig Hållberg

                           Jack Lindroos


Suppleanter      Christer Söderström

                          Ingegerd Grass

AKTIVITETER


Årsmöte 19 febr kl 17.00

Måndagar 8  januari – 9 april kl 17.00 – 20.20

Plus dansträning klockan 17.00-18.50

A2 dansträning klockan 18.50 – 20.20              Caller Roland Danielsson


Torsdagar 11 januari – 3 maj  (ingen kurs sista torsdagen i månaden och 22 mars)


A2 dansträning klockan 16.30 – 18.15


A1 dansträning  klockan 18.15 – 20.00

Caller: Björn Jerneborg

                          


Kontaktperson Berit Nilsson                            tel  08-6040520 eller 073-6806607FORUM LINEDANCERS

18 Januari - 5 April


Grupp 1 kl 10.00-11.45


Grupp 2 kl 12.00 - 13.45


Instruktör: Christer Söderström


Kontaktperson: Gunvor Hersén                      tel 070-771 3917

Stiftad 1996