STYRELSE

            Ordförande        Gunvor Hersén

            V ordförande:     Marita Wretman

            Sekreterare         Yvonne Lindroos

            Kassör                Berit Nilsson

            Arkivarie            Inger Berglund

            Ledamot            Solveig Hållberg

                                       Jack Lindroos


            Suppleanter      Christer Söderström

                                      Ingegerd GrassForum Squaredancers bildades 1996 för att utbilda i squaredance och linedance.AKTIVITETER


ÅRSMÖTE 17 FEBR KL 17.00


MÅNDAGAR 13 JANUARI – 6 APRIL KL 17.00-20.30

Plus dansträning med variationer klockan 17.00 – 18.45

Mainstream dansträning med inslag av Plus kl  18.45-20.30

Caller: Roland Danielsson


TORSDAGAR 9 JANUARI – 23 april 

(Ingen kurs sista torsdagen i månaden och 9.4)

A2  dansträning med variationer klockan 16.30-18.15

C1 intro term 2 klockan 18.15 – 20.00

Caller: Björn Jerneborg


ÖPPNA DANSER

Lördag 1 februari KL 13.00 – 16.00 nivå P A1 P A2

Caller: Stefan Sidholm

Lördag 7 mars kl 13.00 – 16.00 nivå B M

Caller: Svante Jordeskog

Lördag 4 april kl 13.00 – 16.00 nivå P A1 P A2

Caller: Micke Gerkman

Kontaktperson: Berit Nilsson

tel  073-680 6607


Läs mer på avdelningens hemsida:

http://forumsquare.org/


FORUM LINEDANCERS

23 januari – 2 april

Grupp 1 kl 10.00-11.45

Grupp 2 kl 12.00-13.45

Instruktör: Christer Söderström

Kontaktperson: Gunvor Hersén

tel 070-771 39 17

Stiftad 1996