Några minnesbilder från verksamheten

 

Styrelse


            Ordförande         Vivian K-son Alsdal

            Kassör                 Berit Nilsson

            Sekreterare        


            Ledamöter          Ulla Söderström

                                        Yvonne Lindroos


AKTIVITETER


Januari

Tioöresavdelningens Julgransplundring.


Arbetsdagar våren 2020

Tisdagar jämna veckor  kl 13 - 16. Målning, syarbete, stickning m.m


Kontaktperson

Vivian K-son Alsdal


November

Försäljning av alster och lotterier i föreningslokalerna i samband med föreningsmöte.
Tioöresavdelningen bildades 1871 på kvinnligt initiativ och vann genast stor anslutning av medlemmar. Inträdesavgiften var 25 öre och inkomsterna under året uppgick till 212:91. Detta första år tog avdelningen ut 115 kronor ur sparbanken till beklädnad av 18 - 20 fattiga barn. 20 barn varav 13  som inte hade koppling till föreningen skulle den 5 december få prova skodon och kläder och den 28 infinna sig för att mottaga gåvorna. Före barnfesten ökade de frivilliga gåvorna med portmonnäer, färglådor, blyertspennor, pennfodral, halsduksrosetter. en styrelseledamot skänkte 4 flaskor vin till julfesten och en vän till ordföranden sände en julgran. En del av dessa gåvor delades ut till barnen och en del auktionerades ut och gav en intäkt på 29.45. Avdelningens verksamhet fick ed detta den prägel som sedan dess varit desamma., träget arbete med små medel åstadkommer stora saker. Utdelningsdagarna hade mer prägel av barn- och julfest än av allmoseutdelning.

Till avdelningens första ordföranden valdes Ed. Backhoff och till kassörer valdes Augusta Hagerman och M. Askenberg.

Inkomsterna växte raskt och redan 1874 kunde 450 kronor användas till kläder åt 12 pojkar och 12 flickor. 

Avdelningens 100-årsjubileum ägde rum den 14 mars 1971 och firades på restaurang Piperska Muren med 60talet gäster. Blommor, telegram och en mängd gåvor kom från medlemmar och andra föreningar. Tioöresavdelningens ändamål som enligt de gamla stadgarna var att bekläda fattiga barn, företrädesvis efter avlidna eller utblottade ledamöter inom Arbetareföreningen är numera ändrat till att ”insamla medel för humanitär verksamhet företrädesvis bland barn inom Föreningen Stockholms Forum”. I nutid ges insamlade medel till humanitär verksamhet utanför föreningen. Under åren 1971-1981 har avdelningen skänkt tillsammans 28.000 kronor till bland annat Handikappades Riksförbund, Norrtulls Sjukhus, Tomteboda Blindskola, Roslagstulls Sjukhus, radiohjälpen, Svenska kyrkans mission.

Tioöresavdelningen fortsatte med sin nitiska strävan för det ädla syftet ”Att bekläda behövande barn och hjälpa familjer”. Föreningen som alltid stött avdelningen kunde nu börja ge kontanta anslag till avdelningens verksamheten och flera vetenskapsmän höll föredrag i Vetenskapsakademiens hörsal till förmån för avdelningen.

Avdelningen kunde vid 60-årsfirandet konstatera att 1.154 barn hade erhållit beklädnad under årens lopp och att dess stiftare, Augusta Backhoff, ännu levde. Medlemstalet var ca 250.

Tio-öresavdelningen har arbetsträffar i föreningslokalen tisdagar jämna veckor.