FÖRENINGENS

ÄNDAMÅL


Föreningen Stockholms Forum stiftad den 19 augusti 1866 under namnet Stockholms Arbetareförening, har till verksamhetsområde Stockholm med omnejd och är opolitiskt.

Föreningens ändamål är att medverka till trivsel och gemenskap med samkväm samt att understödja och medverka till avdelningarnas verksamhet.

Intresse skall ägnas åt att belysa föreningens historiska utveckling och ha kontakt med likvärdiga föreningar


FÖRENINGENS ORGANISATION
Huvudföreningen - Stockholms Forum - leds av Direktionens 7 ordinarie ledamöter, valperioden är 3 år. Ordförande och kassör utses av årsmötet.

Föreningens månatliga möten sker sista torsdagen i Januari - April samt September - November. Decembers möte genomförs som regel den andra torsdagen i December.


Direktionen har direkt ansvar för:

Förenings- och direktionsmöten

Medlemsärende

Föreningsmeddelande

Höstpromenad, årligen sedan 1957 (Arrangeras varje höst sedan 1981 av Göran och Agneta Geiryd)

Årsfest

Djurgårdsträff

Arkivet

Biblioteket


Föreningens aktiva avdelningar


Club Forum

Forums Teatergrupp

Tioöresavdelningen

Forum Squaredancers

Forum Pensionskassa


Avdelningarna har egna styrelser och revisorer, egna versioner av föreningens standardstadgar och egen ekonomi.

För deltagande i avdelningarnas aktiviteter kan medlemsansökan sökas hos respektive styrelse.


Tidigare aktiva nu vilande avdelningar

Stockholms Arbetareförenings Sjuk-och Begravningskassa

Stiftad 1869

Forums Schackklubb

Stiftad 1873 och överlevde i detta försök i 10 år.

Föreläsningsanstalten Stockholms Forum

Stiftad 1883

Stockholms Arbetareförenings Understödsförening

Stiftad 1912

Stockholms Arbetareförenings Schackvänner

Stiftad 1927

Stockholms Arbetareförenings Vandrarklubb

Stiftad 1931

Stockholms Arbetareförenings Sångkör

Namnändrad till Forumkören 1949

Stiftad 1934

Forums Folkdansgille

Forums Folkdansgille stiftas i mars 1949. Redan det första året genomfördes två uppvisningar och gillet deltog även vid samkväm med sina spelemän. Avdelningen är vilande från år 2012.