STYRELSE

Ordförande - Gunvor Hersén
V ordförande: - Marita Wretman
Sekreterare - Yvonne Lindroos
Kassör - Berit Nilsson
Arkivarie - Inger Berglund
Ledamot - Solveig Hållberg
Suppleanter - Hildegaard Holmer


Höstmöte 3 okt kl 17.15


MÅNDAGAR 19 sept – 5 dec

Kl 16.30 – 18.15 A1 förkunskaper full Plus
Kl 18.15 – 19.45 Plus, förkunskaper full Mainstream Caller: Björn Jerneborg/ Nettan, de alternerar


TORSDAGAR 1 sept – 8 dec (Ingen kurs sista torsdagen i månaden )
Kl 16.30 – 18.15 A2 med variationer, förkunskaper full A2

Kl 18.15 – 19.45 C1 termin 3

Caller: Björn Jerneborg


ÖPPNA DANSER
Lördag 17 sept KL 13.00 – 16.00 nivå P A1 P A2

Caller: Roland Danielsson


Lördag 15 okt kl 13.00 – 16.00 nivå M P

Caller: Sven Andréason


Lördag 26 nov kl 13.00 – 16.00 nivå P A1 P A2

Caller: Robert Milestad


Kontaktperson: Berit Nilsson tel 073-680 66 07


Vi reserverar att ovanstående tider kan ändras.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och meddelar ev ändringar.

OM FORUM SQUAREDANCERS


Forum Squaredancers bildades 1996 för att utbilda i squaredance och linedance.

Läs mer på avdelningens hemsida:
http://forumsquare.org/