STYRELSE

Ordförande - Gunvor Hersén
V ordförande: - Marita Wretman
Sekreterare - Yvonne Lindroos
Kassör - Ulf Ekström

Ledamot - Carl.Johan Wallnerström

Ledamot - Nurten Söderström
Ledamot - Hildegaard Holmer


Supleant - Berndt Jansson

Suppleant - Martin Hellström

ÅRSMÖTE 20 FEBRUARI KL 16.30

Måndag 9 januari Öppet Hus med Avrostning på A1 och P (FRI ENTRÉ)
KL 16,30 -18.15 rep A1 term 1
Kl 18.15- 19.45 rep Plus


Dansterminen
MÅNDAGAR 16 JANUARI – 17 APRIL

KL 16.30 – 18.15 A1 term 2
Kl 18.15 -19.45 Plus dansträning Caller: Nettan


TORSDAGAR 12 JANUARI – 4 maj (Ingen dans sista torsdagen i månaden)
Kl 16,30-18.15 A2 med variationer

kl 18.15 – 20.00 C1 termin 4

Caller: Björn Jerneborg


ÖPPNA DANSER
Lördag 11 februari kl 13.00 – 16.00 nivå P A1 PA2
Caller: Micke Gerkman

Lördag 25 mars kl 13.00 – 16.00 nivå M P

Caller: Roland Danielsson

Lördag 22 april kl 13.00 – 16.00 nivå P A1 P A2
Caller: Robert Milestad

Lördag 6 maj kl 13.00 - 16.00 nivå P A1 P A2

Caller: Freddie Ekblad


Kontaktperson: Ulf Ekström tel 076 470 04 47


Vi reserverar att ovanstående tider kan ändras.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och meddelar ev ändringar.

OM FORUM SQUAREDANCERS


Forum Squaredancers bildades 1996 för att utbilda i squaredance och linedance.

Läs mer på avdelningens hemsida:
http://forumsquare.org/