STYRELSE

Ordförande - Gunvor Hersén
V ordförande: - Marita Wretman
Sekreterare - Yvonne Lindroos
Kassör - 

Ledamot - Carl.Johan Wallnerström

Ledamot - Nurten Söderström
Ledamot - Hildegaard Holmer


Supleant - Berndt Jansson

Suppleant - Martin Hellström

Extra möte måndag den 25 september klockan 16.15


Måndag 11 september klockan 17 - 20 AVROSTNING A1 (120 kr inklusive fika) 


HÖSTENS KURSER
MÅNDAGAR 18 september - 4 december

KL 16.30 – 18.15 A1 term 3

Caller: Nettan
Kl 18.15 -19.45 Plus dansträning 


TORSDAGAR 31 augusti - 7 december (Ingen dans sista torsdagen i månaden)

Kl 16,30-18.15 A2 dansträning med variationer


kl 18.15 – 19.45 C1 termin 5 (på väg mot full C1)

Caller: Nettan


ÖPPNA DANSER
Lördag 30 september kl kl 13.00 – 16.00 nivå M P 
Caller: Roland Danielsson

Lördag 21 oktober kl 13.00 – 16.00 nivå P A1 P A2

Caller: Freddie Eblad

Lördag 25 november kl 13.00 – 16.00 nivå P A1 P A2
Caller: Robert Milestad


Kontaktperson: se vår hemsida 


Vi reserverar att ovanstående tider kan ändras.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och meddelar ev ändringar.

OM FORUM SQUAREDANCERS


Forum Squaredancers bildades 1996 för att utbilda i squaredance och linedance.

Läs mer på avdelningens hemsida:
http://forumsquare.org/