STYRELSE

Ordförande - Gunvor Hersén
V ordförande: - Marita Wretman
Sekreterare - Yvonne Lindroos
Kassör - Berit Nilsson
Arkivarie - Inger Berglund
Ledamot - Solveig Hållberg
Suppleanter - Hildegaard Holmer


Höstmöte 3 okt kl 17.15


MÅNDAGAR 19 sept – 5 dec

Kl 16.30 – 18.15 A1 förkunskaper full Plus
Kl 18.15 – 19.45 Plus, förkunskaper full Mainstream Caller: Björn Jerneborg/ Nettan, de alternerar


TORSDAGAR 1 sept – 8 dec (Ingen kurs sista torsdagen i månaden )
Kl 16.30 – 18.15 A2 med variationer, förkunskaper full A2

Kl 18.15 – 19.45 C1 termin 3

Caller: Björn Jerneborg


ÖPPNA DANSER
Lördag 17 sept KL 13.00 – 16.00 nivå P A1 P A2

Caller: Roland Danielsson


Lördag 15 okt kl 13.00 – 16.00 nivå M P

Caller: Sven Andréason


Lördag 26 nov kl 13.00 – 16.00 nivå P A1 P A2

Caller: Robert Milestad


Kontaktperson: Berit Nilsson tel 073-680 66 07


Vi reserverar att ovanstående tider kan ändras.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och meddelar ev ändringar.

OM FORUM SQUAREDANCERS


Forum Squaredancers bildades 1996 för att utbilda i squaredance och linedance.

Läs mer på avdelningens hemsida:
http://forumsquare.org/

FORUM LINEDANCE


Linedance är en country -och westerndans med inslag av cha-cha, vals, bugg,polka etc.


Dansarna står uppställda på rad och själva danserna består av lätta stegkombinationer som visas av en instruktör. 
Linedance skall ej jämföras med squaredance, snarare något lite liknande riverdance men utan stepp och hoppsteg (för seniorer)

Musiken varierar, allt från countrylåtar, folkmusik, evergreens, musicals, pop, rock. 


Det fordras ingen utrustning och man är inte beroende av en danspartner.


Dansen är individuell och alla dansar efter sin förmåga.