STYRELSE

Ordförande   -   Lars Karlsson
Vice ordförande  -   Lena Eriksson
Sekreterare  -   Lena S Ahlborg
Kassör  -   Göran Ingemarsson
Klubbmästare  -   Lennart Eriksson
Materialförvaltare  -   Evonne Erlingskog
Suppleanter  -   Bent Larsen, Mona Thunström, Ingalill Jacobsson 

AKTIVITETER VÅREN 2022


MATLAGNINGSKURS - Menymöte 24 januari kl 13.00


ÅRSMÖTE - 3 februari kl 18.00


VÅRFEST - 1 april kl 17.00 -

2-rätters middag, dans till Kelas. Bjud med vänner som inte redan är medlemmar.Kontaktperson Lars Karlsson Tel 070-207 04 51 eller larsbirkarlsson@outlook.com


OM CLUB FORUMClub Forum bidades av ungdomar i föreningen som organiserade sig för att bättre kunna tillvarata sina intressen och i forma av en avdelning kunna bedriva samlad verksamhet. Drivande krafter var Christer Nibelus, Hans och Anita Harling samt Kerstin Janhager.

Under åren som gått har avdelningen anordnat raesor bland annat till Mallorca, Tyskland, Tallin, Ungren och Finland.

Club Forum anordnar träffar med middagar, stadsvandringar m.m.