STYRELSE

Ordförande   -   Lars Karlsson
Vice ordförande  -   Lena Eriksson
Sekreterare  -   Lena S Ahlborg
Kassör  -   Göran Ingemarsson
Klubbmästare  -   Lennart Eriksson
Materialförvaltare  -   Evonne Erlingskog
Suppleanter  -   Bent Larsen, Mona Thunström, Ingalill Jacobsson 


AKTIVITETER HÖSTEN 2023


KONTAKTINFORMATION


Föreningslokal/Adress

Nybrogatan 18

114 39. Stockholm


Plusgiro 23 76 93-7


Kontaktperson Lars Karlsson

Tel 070-207 04 51, larsbirkarlsson@outlook.com
OM CLUB FORUMClub Forum bidades av ungdomar i föreningen som organiserade sig för att bättre kunna tillvarata sina intressen och i forma av en avdelning kunna bedriva samlad verksamhet. Drivande krafter var Christer Nibelus, Hans och Anita Harling samt Kerstin Janhager.

Under åren som gått har avdelningen anordnat raesor bland annat till Mallorca, Tyskland, Tallin, Ungren och Finland.

Club Forum anordnar träffar med middagar, stadsvandringar m.m.