STYRELSE

Ordförande  -  Susan Lekberg
Vice ordförande  -  Camilla Backentorn
Sekreterare  -  Bernd Briese
Kassör  -  Tomas Nilsson
Ledamot  -  Sven Lennart Wirkander

Suppleanter  -  Birgitta Bjärkstedt

Regissör  -  Peter BarkAKTIVITETER


Teaterrepetitioner onsdagarKontaktperson  -  Susan Lekberg  - Tel 070-607 81 82

e-post susan.lekberg@gmail.com

Om teatergruppen

Hösten 1868 då föreningen erhöll en större lokal bildades, sedan föreningen i maj och juli debatterat och bifallit ett förslag, ”en underhållande avdelning för soaréer, teaterföreställningar m.m.” Teatern tycktes särskilt lockande och i oktober 1868 beviljade direktionen 200 kronor till en teateruppsättning.
Teateravdelningar har under åren funnits i olika skepnader.

Forums Teateramatörer bildades 1943 av en liten grupp aktörer som varit verksamma under flera år vid föreningssammanträden med små föreställningar, kabaréer, sketcher och recitationer. Teateramatörerna har sedan dess spelat upp dramer, farser, komedier och lustspel.

Forums Teatercirkel namnändrades 2015 till Forums Teatergrupp.


Teatergruppen har tillgång till föreningslokalerna onsdagar.