VILL DU BLI MEDLEM I FÖRENINGEN?


Skriv ut medlemsansökan (filen här till höger)och fyll i dina uppgifter.


Lämna ansökan  till den som rekommenderar dig.


Inträdes- och årsavgiften sätter du in på föreningens plusgirokonto 1976-0.


När din ansökan beviljats informeras du löpande om föreningens aktiviteter.